Studio vzniklo v roce 1993 jako volné sdružení architektů a inženýrů a tento charakter si udrželo až do současnosti. Zakladatelem a garantem ateliéru je ing. arch. Eva Heyworth. Ateliér se zabývá projektováním staveb pro bydlení, obchod a administrativu, s důrazem na komplexní řešení jak budov, tak interiérů. Nedílnou součástí je design nábytku a svítidel – ať v historickém nebo moderním duchu. Důraz je kladen především na dokonalé výtvarné a technické zvládnutí detailu, zajímavou práci s materiálem a osobitý přístup k jednotlivým projektům. Studio zajišťuje projektovou dokumentaci ve všech stupních včetně engineeringu, zhotovení prováděcí dokumentace a osobní spoluúčast při provádění díla formou autorského dozoru, případně technického dozoru investora.