zadání pro architekta

Co vzít s sebou na schůzku s architektem.

Aby jste od architekta dostali co možná nejpřesnější informace, připravte se na jeho otázky a zkuste získat některé z níže uvedených podkladů:

velikost a vybavení domu

Nejdříve je dobré si rozmyslet, co všechno chcete změnit a kolik peněz chcete utratit. Když budete rozmýšlet velikost domu, přemýšlejte i o jednotlivých místnostech. Zda-li chcete obývací pokoj s kuchyňským koutem, nebo oddělené. Kolik ložnic a jak velké. Jak ho budete chtít používat. Jak na něho má navazovat zahrada. Jednoduše vše, co vás k novému domu napadne sepište, přidejte obrázky domů a míst, které vás zaujaly a vezměte s sebou.

co mohu na svém pozemku realizovat

Pokud budete chtít existující dům rozšířit, nebo upravit, na příslušném stavební úřadu si ověřte zastavovací podmínky pro váš pozemek. Podle územního plánu a případného regulačního plánu se dozvíte jaký dům můžete realizovat. Obvykle je stanovena maximální zastavěná plocha a počet nadzemních podlaží. Je-li pro dané území zpracován regulační plán může být stanovena uliční čára ale i tvar střechy, výška hřebene střechy a výška římsy. Zeptejte se také na průběh územního a stavebního řízení. A nezapomeňte zjistit, jaké má obec plány s dalším rozvojem výstavby v místě. Váš pozemek možná sousedí s jiným nezastavěným pozemkem-pozemky, takže stojí za to vědět jakou zástavbou se do budoucna počítá.

přípojky

Ověřte si jaké inženýrské sítě jsou dostupné, případně v jakém jsou stavu a zda je možné např. navýšit kapacitu elektrické přípojky.

Jaký dům budeme stavět – vytvoření „stavebního programu“

Na úplném začátku si představujete, jak by měl Vás dům vypadat, jak bude velký, co všechno v něm chcete mít. Také jste si stanovili, kolik by měl nový dům stát. Asi jste si prohlédli nějaké časopisy, které se věnují bydlení, několik katalogů s typovými domy a webové stránky architektů. Pravděpodobně máte pozemek (místo), kde bude Váš dům stát, nebo máte aspoň představu, kde by to mělo být. Rozmyslíte si kolik chcete pokojů, jak velké, jestli šatny, kolik koupelen, jak vybavených, kam prádelnu, jak velkou garáž. Když vše co o svém budoucím domě „víte“ shrnete do jednoduchého seznamu zformulujete tak svůj „záměr-stavební program“

Místo, kde zamýšlíte stavět, bude dům zásadním způsobem ovlivňovat a limitovat. Těchto limitů je celá řada. Ty nejčastější bývají: velikost pozemku – jakou část lze zastavět, místní územně plánovací podklady – jaký může mít dům tvar střechy, velikost, výšku, podíl zeleně na pozemku. Jak může být na pozemku umístěn, jaká úřední povolení a rozhodnutí budete potřebovat, technické – jak musí být dům založen, jak se bude připojovat k inženýrským sítím. Shrnutím těchto okolností zformulujete „zastavovací podklady“. Zatímco záměr je na Vás, se zastavovacími podklady tomu tak není. Pro jednání s úřady a vyřizování jednotlivých vyjádření si můžete najmout odborníka.

Zadání je tedy sloučením vašeho záměru, toho co od domu očekáváte a jak si jej představujete a zastavovacích podmínek, které jsou určené územím, kde se bude stavět.