výběr dodavatelů

výběr dodavatelů, subdodavatelů a uzavření smluv
Nechcete-li stavět dům sami, tedy svépomocí, čeká vás výběr stavební firmy, která dům postaví. Výsledky předchozí práce tedy: podrobná projektová dokumentace domu, přesná specifikace materiálů a detailní výkaz výměr jsou základními předpoklady pro výběr dodavatele stavby – stavební firmy. A to i v případě, že stavbu nebudete zadávat najednou, ale postupně. V tento moment přichází do hry ve větší míře taktéž obchodně právní otázky, spojené především se smlouvou o dílo, kterou musíte s dodavatelem uzavřít. Každá smlouva by měla být konzultována s osvědčeným právníkem se zkušenostmi v tomto oboru. Taktéž by měla být prověřena věc pojištění, jak domu, tak prováděcí firmy.

na co dát pozor při výběru stavební firmy?

Výběr stavební firmy, není snadný úkol. Snažte se vybrat firmu, se kterou má již někdo dobré zkušenosti. Nehleďte na čas a prověřte si osobně doporučení předchozích klientů a práci provedenou firmou.

smlouva o dílo a pojištění

Má firma pojištění v dostatečném rozsahu a na celou dobu provádění díla?

To se týká nejen vlastních stavebních dodávek, ale také věcí převzatých od subdodavatelů a dodaných vámi, pojištění proti krádeži a proti poškození díla např. neodbornou manipulací s ohněm u nových oken apod.

U rekonstrukce pojistka musí krýt i přestavovaný objekt.

Pojistka musí také krýt případnou škodu způsobenou třetím osobám – např. sousedům, komunikaci…

 • Nezapomeňte na jasnou a podrobnou specifikaci předmětu smlouvy
 • Dejte firmě dokumentaci a povolení k realizaci stavby jako součást smlouvy
 • Stanovit pevnou cenu díla
 • Určit přesný termín dokončení a případné sankce za jeho nedodržení.
 • Přílohou by měl být harmonogram provádění díla
 • Stavba musí vést stavební deník
 • Dílenskou dokumentaci firem musí schválit architekt písemně
 • Co se bude dít v situaci, kdy:
  • firma přeruší, nebo opustí stavbu, má zpoždění v průběhu stavby
  • dostane se do konkurzu (přijdete o záruky, pokud firma zanikne)
  • dojde k odstoupení od smlouvy (budou stále platit záruky za již dokončené práce a dodávky?)
 • Sjednejte si, že máte právo případné vady uplatňovat přímo u subdodavatelů
 • Ujistěte se, že z vašich plateb jsou subdodavatelé řádně placeni
 • Nechte si zádržné na úplné dokončení díla (např. 5% z každé fakturace) na odstranění “vad a nedodělků” Toto zádržné lze nahradit bankovní zárukou. To ale může být pro malé firmy problém.
 • Veškeré doklady přebírejte již v průběhu stavby.
 • Nezapomeňte na postup odstraňování závad po předání stavby a uvedení do provozu.

Obraťte se na právníka přes stavební právo se zkušenostmi. Dodavatelovu případnou smlouvu nechte právníka zkontrolovat, aby byla vyvážená a kryla i vás, nejen dodavatele.