stavební povolení

Správní řízení příslušného stavebního úřadu – Stavební řízení, jehož výsledkem je stavební povolení je posledním setkáním s úřady před započetím stavebních prací na Vašem novém domě. K jeho podání potřebujete “projekt ke stavebnímu řízení” (jeho rozsah je daný zákonem) a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Je-li dům menší není stavební řízení nutné a postačí ohlášení stavby, které je o něco jednodušší a rychlejší. Potřebná dokumentace (projekt domu) je však totožná s dokumentací pro stavební řízení.

Potřebujete-li zjistit jaká stanoviska budete potřebovat a v jakou dokumentaci je nejlepší zeptat se na příslušném stavebním úřadě osobně. Dozvíte se tam vše potřebné přímo od pracovníků kteří povedou vaše stavební řízení