stavební dozor

stavební dozor a kontrola fakturace-účtování provedených prací

Určitě Vás napadne otázka: “Postaví to opravdu tak, jak jsme si představovali?” nebo “Staví firma, jak má?” Abyste si na tyto a podobné otázky mohli s klidem odpovědět kladně je na stavbě Váš zástupce – “Technický dozor investora” (TDI), který provádí průběžnou kontrolu.

Pozor na doklady. Při přebírání dílčích částí stavebního díla vždy trvejte na předání relevantních dokladů. Kdyby se s firmou cokoliv stalo a vy zůstali bez dokladů. Dům nezkolaudujete.

Mimo kontrolu technickou je také nutná kontrola účtování a fakturace. Tedy že zhotovitel – stavební firma účtuje pouze práce, které jsou sjednané a skutečně provedené.
Obecně lze říci, že poskytování zálohových plateb je pro stavebníka velmi nevýhodné, ale v některých případech se tomu dnes nedá vyhnout, např. okna, ani dveře bez složení zálohy neobjednáte. Tyto záležitosti by ale měly být dopředu společně projednány a zálohy poskytnuty účelově a v daný čas. Možné je zálohy poskytnout přímo výrobci.

TDI mimo jiné kontroluje a ověřuje:

  • že stavba je prováděna podle platné projektové dokumentace,
  • že jsou používány předepsané materiály,
  • že jsou dodržovány předepsané technologické postupy,
  • že jsou správně prováděny veškeré detaily.