angl. ambasáda 2

nové vstupy do Thunovského paláce a rezidence velvyslance Velké Británie