dokončení

Než se do svého nového domu nastěhujete musíte jej převzít od zhotovitele (stavební firmy) a získat od stavebního úřadu souhlas s užíváním stavby. Zhotovitel před předáním musí odstranit všechny vady a nedodělky a předat Vám veškerou potřebnou dokumentaci. Rozhodně se nenechte přesvědčit k převzetí dříve než bude vše kompletní a v pořádku.

Máte-li v ruce předávací protokol, veškerou dokumentaci k domu a dokončenou stavbu můžete požádat o souhlas s užíváním stavby. Je účelné dojednat s firmou zkušební provoz, kdy se mohou objevit závady. Potom obvykle proběhne přímo v domě místní šetření za účasti zástupce/ů stavebního úřadu, architekta – projektanta a vás – stavebníka. Když je vše v pořádku vydá úřad obvykle do 14 dnů souhlas. Pokud v průběhu stavby dojde k dispozičním změnám, je dobré zajistit i u stavební firmy nebo u architekta výkresy skutečného provedení. Pokud jsou změny v průběhu stavby velké, žádá se o změnu stavby před jejím dokončením.

Nezapomeňte na geometrický plán s potvrzením o vkladu do katastru nemovitostí

Není neobvyklé, že objevíte v domě závady až po předání stavby. Některé poruchy se projeví až po několika měsících užívání. Myslete na to při uzavírání smlouvy a stanovte v ní, jak se budou takové závad odstraňovat. Vhodné je sjednat s firmou zádržné, které se zaplatí až bude ověřeno, že vše funguje jak má.