nová kancelářská budova na Bohdalci 2002-2003

pavlačový sedmipodlažní dům se 124 byty – 2002

Zadání bylo navrhnout činžovní dům s maximálním počtem malometrážních bytů. Pozemek byl poměrně malý a podstatná část plochy byla nezapočitatelná, protože to byla rezervní plocha pro vedlejší pozemek školy. Dále orientace ke světovým stranám byla nepříznivá, takže nejoptimálnější forma dispozičního řešení domu s malometrážními byty byla pavlačový dům s otevřenými pavlačemi, kterými bude realizován vstup do bytů. Dům má dvě patra podzemních garáží s vjezdem ze Štěpařské ulice. Má dva výtahy a 124 bytových jednotek od 60m2 do cca 120m2 větší byty jsou v ustupujícím 7.NP domu. Před objektem je krátkodobé parkování pro návštěvy a na pozemku domu je také dětské hřiště.

Barrel Signature Hendrych´s bar 2014