architektonická studie

Jak bude váš dům vypadat a jak bude fungovat

Musí respektovat všechny limity území, technická omezení a předpokládánou cenu stavby. Studie je základní podkladem pro daší fáze navrhování domu.

Architektonická studie zahrnuje návrhy dispozic, fasád, základních materiálů, ze kterých má být dům postaven. Od studie je dobré pracovat i se zařízením místností, abyste měli představu, co se kam a jak vejde. (Tato studie se případně dopracuje do podoby dokumentace pro územní řízení, pokud je potřeba k rozhodnutí o umístění stavby.)